Buddhism බුදු දහම

Buddhism in Sri Lanka (Pali/Sinhala Pitaka)

********** 1.3.9    වත්    ( 5 කොටස - ස්වාමියෝ සහ දැසිදස් කම්කරුවෝ ) (027-028 බලන්න ) ***********

********** 1.3.10   වත් ( 6 කොටස - කුලපුත්‍රයෝ සහ මහණ බමුණෝ ) (029-030 බලන්න ) ************

************* 1.3.8  වත් (4 කොටස -  කුලපුත්‍රයෝ සහ මිත්‍රාමාත්‍යයෝ ) ( 023 - 026 )************